Správa nemovitostí

Společnost MobilleGroup s.r.o. Vám nabízí komplexní služby zabezpečení správy, provozu a údržby nemovitostí z hlediska provozního a technického zabezpečení. Pro poskytování těchto služeb využíváme dlouholetých zkušeností zaměstnanců, u nichž je záruka precizně provedené práce. Podle rozsahu a náročnosti jednotlivých zakázek máme k dispozici široký tým pracovníků všech potřebných profesí, a to jak vlastních, tak externích.

V oblasti správy nemovitosti Vám poskytneme kompletní služby tj. převzetí objektu do správy, smluvní zajištění dodávek médií, uzavírání smluv v zastoupení vlastníka, výpočet úhrad za dodávku služeb, řešení inkasních plateb včetně vymáhání pohledávek neplatičů, úklid společných prostor, běžnou údržbu objektů, provádění veškerých revizí a zajištění bezpečnostních služeb.

Jednou z dalších činností společnosti je zajištění havarijní služby 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Zásah na objektu, prostřednictvím výjezdu havarijní služby, je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady. Havarijní služba zajišťuje okamžité odstavení veškerých poruch tak, aby nedocházelo k dalším škodám na majetku.

Ke zpracování dat spojených se správou nemovitostí používáme software IDES, který se v současné době řadí mezi nejlepší softwary na trhu.

Vzhledem ke komplexnosti našich služeb, zkušenostem, spolehlivosti a kladení důrazu na osobní individuální přístup, již několik let profesionálně zajišťujeme požadavky i těch nejnáročnějších klientů.

Spolupracujeme se spolehlivými dodavateli služeb v právních, pojišťovacích a poradenských sférách. Vždy se pro Vás zajistíme ceny odpovídající kvalitě produktů a služeb u dodavatelů a subdodavatelů.

 
 
Partneři